xmlns:og="http://ogp.me/ns#" xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Jeges Zoltán válasza a diplomahonosítás kapcsán

Jeges Zoltán válasza a diplomahonosítás kapcsán

Nyomtatás
FacebookTwitterIWIWGoogle bookmark

Válasz érkezett az MRM elnökének 2011. április 4-én megküldött levelére, amelyet Mirko Cvetkovićnak, a Szerb Köztársaság kormányfőjének, Žarko Obradovićnak, a Szerb Köztársaság oktatási miniszterének, illetve Snežana Malovićnak, a Szerb Köztársaság igazságügyi miniszterének címzett. A kérdéseket a címzettek továbbították a tartományi oktatásügyi titkársághoz, ahol dr. Jeges Zoltán, tartományi titkárhelyettes foglalkozott az üggyel. Az alábbiakban közöljük a titkárhelyettes úr levelét, valamint a válaszához megküldött mellékletet:

 

Szerbia Köztársaság – Vajdaság Autonóm Tartomány

TARTOMÁNYI OKTATÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS

NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG

21000 Újvidék

Mihajlo Pupin sugárút 16. sz.

Tel: +381 21 487 42 63

Fax: +381 21 456 977

 

Szám: 128-613-487/2011-02

 

Kelt.: 2011. október 20.

 

MAGYAR REMÉNY MOZGALOM

László Bálint elnök számára

24000 SZABADKA

 

TÁRGY: Az Önök 2011. április 6-i keltezésű beadványa

 

Szerbia Köztársaság Oktatási és Tudományügyi Minisztériuma továbbította a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárságnak a 614-00-00832-/2011-12. számú, 2011 augusztus 23-i keltezésű levél mellett, az Igazságügyi Minisztérium Igazságszolgáltatási Részlege Igazságszolgáltatási Szerveinek Felügyeleti Osztálya általi 07-00-00370/2011-02. számú 2011. augusztus 11.-i keltezésű követelést, amelyben a Magyar Remény Mozgalom a 2011. április 6-i bedványa révén a Magyar Köztársaságban szerzett diplomák honósítási eljárásának leegyszerűsítését és az azzal járó költségek csökkentését javasolja.

Ezzel kapcsolatban mellekeljük önöknek a 128-613-487/2011-02. számú, 2011. október 20.-i keltezésű hivatkozást, amelyet elküldtük az Újvidéki Egyetemnek.

 

Dr. Jeges Zoltán,

Tartományi titkárhelyettes

 

1. melléklet

 

Szerbia Köztársaság – Vajdaság Autonóm Tartomány

TARTOMÁNYI OKTATÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS

NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG

21 000 Újvidék

Mihajlo Pupin sugárút 16. sz.

Tel: +381 21 487 42 63

Fax: +381 21 456 977

 

Szám: 128-613-487/2011-02

Kelt.: 2011. október 20.

 

ÚJVIDÉKI EGYETEM

dr. Miroslav Vesković rektor számára

21000 ÚJVIDÉK

Dositej Obradović  u. 5. sz.

 

TÁRGY: Hivatkozás

 

Szerbia Köztársaság Oktatási és Tudományügyi Minisztériuma továbbította a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárságnak a 614-00-00832-/2011-12. számú, 2011 augusztus 23-i keltezésű levél mellett, az Igazságügyi Minisztérium Igazságszolgálatási Részlege Igazságszolgáltatási Szerveinek Felügyeleti Osztálya általi 07-00-00370/2011-02. számú, 2011. augusztus 11-i keltezésű igénylést, amelyben a Magyar Remény Mozgalom a 2011. április 6-i bedványa révén a Magyar Köztársaságban szerzett diplomák honósítási eljárásának leegyszerűsítését és az azzal járó költségek csökkentését javasolja.

A beadványban szerepel, hogy a Szerbiában született magyar fiataloknak, akik Magyarországon fejezték be tanulmányaikat, a munkaviszony létesítése érdekében hitelesíteniük kell a diplomájukat, ám ez az eljárás túl bonyolult, a költségek sok esetben meghaladják a 100.000 dinárt, gyakran kell utazni Belgrádba és Újvidékre, a szerb nyelvre történő fordításnak fel kell ölelnie a letett vizsgák anyagát és a teljes diplomamunkát (noha ezeket az okmányokat már lefordították angol nyelvre), meghatározott számú további vizsgát kell letenni, a hitelesítéssel megbízott egyetemtől függően.

Ezzel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet a következőre:

1. A felsőfokú oktatásról szóló törvény 104. szakasza 1. bekezdésében szereplő rendelet (SZK Hivatalos Közlönye 76/2005. és 100/2007 sz. – eredeti értelmezés, 97/2008. és 44/2010. sz.) előirányozza a külföldi felsőfokú oktatási okmány elismerésének eljárását, amellyel az okmány birtoklója jogot szerez a tanulmányai folytatására, illetve a foglalkoztatásra.

A foglalkoztatás céljából történő okmányelismerési eljárás során a felsőfokú okmány birtoklója esetében megállapítást nyer a tanulmány fajtája és szintje, valamint a szakmai, akadémiai és tudományos elnevezése, a felsőfokú oktatásról szóló törvény 104. szakasza 1. bekezdésében szereplő rendelettel összhangban.

A felsőfokú oktatásról szóló törvény 104. szakasza 1. bekezdésében szereplő rendelet szerint a külföldi felsőfokú okmány elismerésének eljárása során figyelembe kell venni azon ország oktatási rendszerét, amelyben az illető személy megszerezte a felsőfokú oktatási okmányt, valamint a tanulmányi programot, a tanulmányi program iratkozási feltételeit és mindazokat a jogokat, amelyek ebből a felsőfokú oktatási okmányból erednek abban az országban, amelyben az illető személy megszerezte, továbbá egyéb olyan tényeket, amelyek jelentőséggel bírnak a külföldi felsőfokú oktatási okmány elismeréséhez.

A Felsőoktatási Törvény 105. szakasza. 1. bekezdésében szereplő rendelet szerint, a felsőoktatási okmány elismerésének eljárása során mérlegelni kell a külföldi tanulmányi programot az elért tudás és képesség jellege és szintje alapján.

2. A felsőoktatási okmány elismerésének eljárásában fennállnak a következő hiányosságok:

- az okmányelismerés magas költsége, amely a világ más országaiban elenyésző, vagy meg sem fizettetik

- a külföldi felsőoktatási intézményekkel és tanulmányi programokkal szembeni bizalmatlanság azokban az esetekben is, amikor ezek az intézmények és programok akkreditációval rendelkeznek, valamint

- az ekvivalencia és nosztrifikáció kifejezések használata, holott ezek a fogalmak sem a világon, sem nálunk már nem léteznek. A nosztrifikációs, illetve az ekvivalens eljárás, amelyet az Egyetemről Szóló Törvény szabályzott (SZK Hivatalos Közlönye 21/2002.), magában foglalta a külföldi felsőoktatási okmány kiegyenlítését a megfelelő hazai felsőoktatási okmánnyal, ami lényegesen különbözik a külföldi felsőoktatási okmány elismerésenek eljárásától, amely a tanulmányok folytatásához, vagy a foglalkoztatáshoz szükséges, s amelyet a Felsőoktatási Törvény irányoz elő. A külföldi felsőoktatási okmány elismerésével az okmány birtoklója azonos jogokat kap, mint az anyaországában, a Szerbia Köztársaság törvényhozásával összhangban.

A felsorolt hiányosságok és a külföldi felsőoktatási okmány elismerése eljárásának fejlesztése felülvizsgálatra kerültek a Szerbiai Felsőoktatási Rendszer Fejlesztése elnevezésű projektum keretében, amelynek megvalósítását az Európai Unió és az Európai Tanács közösen kezdték meg 2007. szeptemberében. A szóban forgó projektum keretében javaslatot tettek, hogy az önálló felsőoktatási intézmények hatáskörében maradjanak a tanulmányok folytatásához szükséges külföldi felsőoktatási okmány elismeréséről szóló határozatok, míg a foglalkoztatáshoz szükséges külföldi felsőoktatási okmány elismeréséről szóló határozatok más illetékes szerv hatáskörébe kerüljenek. Ezzel kapcsolatban az illetékes munkacsoport Szabályzati Javaslatot dolgozott ki a tanulmányok folytatásához szükséges külföldi felsőoktatási okmány elismerésére, amelyet a Szerbia Köztársaságban működő mindegyik egyetem el kellene hogy fogadja, csakúgy mint a Felsőoktatási Törvény megfelelő változtatásairól és módosításairól szóló javaslatot, amelynek kapcsán a Tartományi Oktatási Titkárság választ adott a kérelemre és a hivatkozásra, 106-612-00112/2010-01. szám alatt, 2010. május 10-én.

3. Miután a törvényhozásunk európai mércékkel való összeegyeztetése a külföldi felsőoktatási okmányok elismerése terén előfeltétele az Európai Uniós csatlakozásnak, Szerbia Köztársaság minden egyetemének gondoskodnia kellene az említett hiányosságok kiküszöböléséről és a rugalmasság elvének alkalmazásáról, amely szerint a külföldi felsőoktatási okmány elismerésének eljárásakor a szerzett tudásban és a tanulmányi eredményben észlelhető hasonlóságokat kellene megállapítani, nem pedig az összehasonlításra kerülő tanulmányi programok közötti különbségeket.

Dr. Jeges Zoltán,

Tartományi titkárhelyettes

Újvidék, 2011. október 20.