MRM

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vajdasági tartományi autonómia

E-mail Nyomtatás PDF
FacebookTwitterIWIWGoogle bookmark
Vajdasági tartományi autonómia

A mai Vajdaság, a hajdani történelmi Magyarország délvidéki területi egysége, amely több mint ezer évig képezte a Magyar Királyság szerves részét, 1920 óta tartozik Szerbiához, illetve korábban a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz, majd a szétesett Jugoszláviához. A Trianonban meghatározott igazságtalan területi felosztásokat követően a szerbség, amely kisebbség volt a Vajdaságban, az 1945-ös délvidéki magyarság ellen elkövetett pogromot követően lassú asszimilációs politikát indított el. Délvidék a múlt század második felének nagy részében bizonyos szintű autonómiát élvezett Jugoszláviában. Ezt a Miloševići-rendszer a balkáni háborúk kitörése előtt megvonta a tartománytól, és csak látszólagos önrendelkezését hagyta meg.

Egy új délvidéki statútum számos téren bővíthetné ezt az autonómiát, de legmeghatározóbb pontja a tartományban megtermelt gazdasági javak, jövedelmek nagyobb részének a helyben tartását szolgálhatnák. A belgrádi politika eddigi megnyilvánulásai a központosított államberendezkedés jeleit mutatják.

Az MRM-ben úgy gondoljuk, hogy a XXI. századra már Vajdaság autonómiájának kérdése nem elsősorban magyar, hanem szerb kérdés, hiszen a szerbség a tartomány lakosságának többségét alkotja. Ennek ellenére, az európai decentralizációs folyamatok követése érdekében fontosnak tartjuk a tartományi autonómia bővítését. Követelni és támogatni fogjuk Vajdaság törvényhozói, végrehajtási és igazságszolgáltatási autonómiájának biztosítását.

Vajdaságnak új köztársasági és tartományi alkotmányra van szüksége, amely pontosan felsorolja és rögzíti a modernkori emberi és kisebbségi jogokat, az itt élő őshonos nemzeteket államalkotóknak ismeri el, szavatolja a törvényhozási és végrehajtási jogot, önálló költségvetéssel, független bíróságokkal, saját vagyonnal és adókivetési joggal rendelkezik.

Megosztás
You are here Irányelvek Vajdasági tartományi autonómia