MRM

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Közigazgatási-önkormányzati reform és települési önkormányzatok

E-mail Nyomtatás PDF
FacebookTwitterIWIWGoogle bookmark
Közigazgatási-önkormányzati reform és települési önkormányzatok

A magyarok lakta községi önkormányzatok, városok és falvak, hosszú évtizedek során a kirekesztés sorsára jutottak. Anyagiak, humánerőforrás és politikai akarat nélkül településeink és vidékeink nagy része a lehetőségeikhez képest mélyen a szomszédos országok regionális szintje alatt van.

Elengedhetetlennek tartjuk a nyugati országokban már bevált rendszerként működő kistérségi régiók meghatározását, a hozzájuk fűződő jogszabályok megalkotását. A mai szerbiai községi közigazgatás túlságosan elnagyolt beosztású, ráadásul ezeket az önkormányzatokat a központi vezetés számos területen korlátozhatja működésében és finanszírozásában. Az önkormányzatok saját vagyonainak visszaállítása, illetve egy szélesebb hatásköri és finanszírozási rendszer kiépítése jogos követelés.

A kilencvenes évek eleje óta fennálló közigazgatási körzeti rendszert felül kell vizsgálni. Első lépésként Magyarkanizsa, Zenta, Ada kerüljön ki a bánáti központosítás kötelékéből és alkosson közigazgatási körzetet, vagy kerüljön vissza az Észak-Bácskai Körzetbe.

Az európai decentralizációs folyamatokkal összhangban növeljék az önkormányzatok döntéshozatali és a területén található vagyon feletti jogkörét. Azokban az önkormányzatokban, ahol az MRM képviseletet szerez törekedni fog arra, hogy létrejöjjenek a magyar önkormányzati társulások.

Az EU külügyminiszterei tanácsának 51. záradéka értelmében Szerbiának különös figyelmet kell fordítani a nemzeti kisebbségeket érintő diszkrimináció megszüntetésére és a gazdasági feltételek javítására, valamint az integrációs folyamatban Szerbiának el kell végeznie a valós decentralizációt, Szerbia valódi regionális átszervezését, az önkormányzati rendszer átszervezését, ennél fogva az alkotmány módosítását is.

Az MRM meggyőződése, hogy a decentralizáció és a szubszidiaritás elvének maradéktalan tiszteletben tartásán alapuló hatáskör-telepítési és finanszírozási rendszer bevezetése, valamint az önkormányzatok vagyonának visszaállítása mellett, elengedhetetlen az önkormányzati rendszer átfogó felülvizsgálata.

A helyi demokrácia kiteljesedése nem valósulhat meg a közvetlenül választott polgármester intézményének, továbbá az önkormányzati képviselők egyéni (többségi) rendszerben történő megválasztásának a visszaállítása nélkül sem.

Szerbia aláírta a települési önkormányzatokra vonatkozó nemzetközi egyezményt, amelynek a végrehajtását követeli az MRM. Tekintettel a területi szétszóródására, a magyarság elemi érdeke az új önkormányzati törvény meghozatala.  Ez szavatolná, többek között a szórványban lévő magyar többségű településekben a gazdasági, kulturális, anyanyelvi, iskoláztatási lehetőségek megmaradását, fejlődését.

Megosztás
You are here Irányelvek Közigazgatási-önkormányzati reform és települési önkormányzatok