MRM

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Szociális és jogbiztonság

E-mail Nyomtatás PDF
FacebookTwitterIWIWGoogle bookmark
Szociális és jogbiztonság

Miközben a Délvidéken emberek élnek a létminimum alatt és környékén, addig a politikai elit teljes szociális érzéketlenséget tanúsít. Ebben a helyzetben az MRM nagyobb szolidaritást kell, hogy vállaljon az elesettekkel és a rászorulókkal. Ha valamelyik tagunk vagy családtagja hirtelen munka nélkül maradna és kilátástalan egzisztenciális helyzetbe kerülne, vagy ha súlyosan megbetegedne és nem tudná állni kezelési költségeit, azonnal gyűjtési akcióba kezdenénk. Ugyanezt tennénk meg az MRM-en kívüli nemzettársaink esetében is, persze miután alapos betekintést nyernénk az illető valós helyzetébe.

A párt – lehetőségeihez mérten – jótékonysági akciókat szervezne, és megmozdulásokat kezdeményezne. Az ilyen akciók során számítanánk a jótékonysági civil szervezetek maximális segítségére.

Meg kell oldani a rendszeres iskolai étkeztetést a rászoruló diákok részére, illetve a magyar nagycsaládosok esetében. A tömbmagyar területeken kiemelten kell támogatni a nagycsaládosokat.

A dolgozók jogait érvényre kell juttatni a munkaadókkal szemben. Elterjedt jelenség a kizsákmányolás, az éhbérért történő dolgoztatás, a szabadság nélküli munkaév. A munkaügyi törvényt módosítani kell aszerint, hogy a munkaadónak kötelessége legyen időben fizetést folyósítania az alkalmazottaknak. Ha ezt három hónapig nem teszi meg, akkor a rendőrség hivatalból indítson büntető eljárást. Szakszervezeti szinten a kollektív szerződéseket szigorúan be kell tartatni.

A nőkre vonatkozóan külön védelem szükséges a munkakeresés folyamatában vagy már a munkahelyen. Számos esetben a női munkavállalók nem mernek gyermeket vállalni, mert félnek a felmondástól, vagy amig lehet, titkolják a terhességet.

A jogtalanul, főleg etnikai alapon elbocsájtott magyarok jelentkezhetnének az MRM legközelebbi irodájában. Gondos nyilvántartást vezetnénk az ilyen esetekről. Miután betekintést nyernénk a részletekbe, és ha úgy ítélnénk meg, hogy elegendő bizonyítékkal rendelkezünk, megpróbálnánk jobb belátásra bírni a vétkes munkaadót. Ha elmaradna az eredmény, hozzájárulnánk ahhoz, hogy a sértett jogorvoslatot nyerjen, vagy legalább útmutatással szolgálnánk neki. Mindent elkövetnénk, hogy a legdrasztikusabb ügyek nyilvánosságot kapjanak.

Miközben egyre fokozódik a munkanélküliek száma és szaporodnak a koldusok Délvidék utcáin, tűrhetetlen, hogy az önkormányzatok fényűző rendezvényekre költsenek milliókat. Egy szociálisan érzékeny önkormányzat a költségvetés alapos átütemezésével lényegesen javíthatna az elszegényedett lakosság helyzetén.

Az MRM kezdeményezi, hogy a kommunális szolgáltatások árát legalább egy évre fagyasszák be azokban a községekben és városokban, ahol jóval az országos átlag felettiek ezek a díjak, amíg nem normalizálódik a helyzet.

Nyilvánvaló, hogy nem csak a munkahelyeken érheti nemzeti alapú diszkrimináció a magyar embert. Az utcák, az iskolák és a szórakozóhelyek mind olyan területek, ahol a 2000-es év óta számos etnikai alapú atrocitás érte a magyarokat. Az eseményeket követően két dolog történhetett. A sértett vagy hozzátartozója feljelentést tett az elkövetővel, elkövetőkkel szemben, majd az ítélet sohasem született meg, vagy felmentették. Vagy nem történt semmi, inkább a sértettek elhallgatták, eltusolták az ügyet, általában félelemből. Az MRM-ben úgy érezzük, eljött a változás ideje. Nem maradhatnak büntetlenül a bántalmazók, és nem maradhatnak támogatás, remény és védelem nélkül a sértettek. Szeretnénk mi is támogatásunkról biztosítani minden délvidéki magyart, akit nemzeti alapon bántottak.

Hozzánk bátran fordulhatnak, dokumentációt készítünk az esetekről, majd jogi úton segítünk érvényt szerezni az igazságnak. Ha a szerbiai igazságszolgáltatás ismét csődöt mond, akkor hajlandóak vagyunk anyaországi és nemzetközi színtérre vinni a dolgot, és ez alatt minden más formában segítséget nyújtani a sértetteknek.

A vajdasági magyar emberek egyenjogúságát szavatolni kell a gyakorlatban a pozitív diszkrimináció általánosan elfogadott elve alapján. Mindez terjedjen ki az iskoláztatásra, gazdaságra, anyagi javak és támogatások elosztására, a nemzeti értékek megőrzésére, az állami munkahelyek elosztására és a szavatolt parlamenti helyek biztosítására.

Az anyaországból induló kárpát-medencei jogsegély szolgálatot ki kell terjeszteni Délvidék területére is, amely segédkezik a magyarokat ért nemzetiségi alapú ügyek rendezésében.

Megosztás
You are here Irányelvek Szociális és jogbiztonság