MRM

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Egyházak és vallási élet

E-mail Nyomtatás PDF
FacebookTwitterIWIWGoogle bookmark
Egyházak és vallási élet

A mai világ egyre inkább háttérbe próbálja szorítani a vallás és egyházaink szerepét, és ezzel együtt Istent is. A fiataloknak is lehetőséget kell biztosítani, hogy átérezzék azt a hitet, amit elődeink vetettek a megmaradásba és a szebb jövőbe. Sokak szerint a történelmi egyházaink nagyobb erkölcsi támogatásban kell, hogy részesüljenek.

Az MRM nem kíván beleszólni az egyház dolgaiba, de mindenképpen meghallgatjuk papjaink és lelkészeink üzeneteit, tanácsait. Vallási hagyományainkat ápolni kell. Történelmi egyházaink erkölcsi rendje jelenti a kapaszkodót, az erős sziklaalapot, amely a megmaradásunk fontos pillére.

Sajátos problémaként jelentkeznek a nem legális és nem történelmi múltú, magukat egyháznak nevező ún. vallási közösségek, illetve szekták, amelyek egyre inkább beszivárognak hétköznapjainkba. Alapos felmérések és vizsgálatok útján ezeket ki kell szűrni a délvidéki magyarság köreiből, mert súlyos károkat okozhatnak a polgárok hittudatában és személyiségében.

Az MRM gyakorlati úton kíván a templomaink felújítási és építési munkálataiban részt venni, illetve az ide vonatkozó támogatások megvalósításában is segítséget fog nyújtani. Követeljük a szerb államtól, hogy gyorsítsák fel és teljes mértékben tegyenek eleget az egyházakkal szembeni vagyon-visszaszármaztatásnak, amelyek legnagyobb mértékben a magyar egyházakat érintik a Délvidéken.

Egész Szerbia területén nincs megoldva a katolikus papok és szerzetesek és a szerzetesnők, valamint református, protestáns lelkészek szociális, nyugdíj-, és egészségügyi biztosítása. A papok szociális biztosításának szabályozása nem egy jogállamra jellemző módon történik, amely alanyi jogon kimondaná hogy a papoknak jár ez a szolgáltatás. A szerbiai püspökök régóta küzdenek, de ezen a téren az államszervek részéről folyamatosan akadályokba ütköznek, miközben különbséget tesznek a görög keleti egyház irányába.

Megosztás
You are here Irányelvek Egyházak és vallási élet