MRM

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Nyelvhasználat

E-mail Nyomtatás PDF
FacebookTwitterIWIWGoogle bookmark
Nyelvhasználat

Az MRM szerint a községi költségvetések átütemezésével biztosítani kellene minden olyan szerb vagy nem magyar ajkú polgár számára, aki nem beszéli a magyar nyelvet, díjmentesen fejezze be az alapfokú magyar nyelvtanfolyamot, sőt, a közép- és haladó szintű tanfolyamra is ingyen vagy jelképes összeg fejében iratkozhasson. A szerbül rosszul vagy sehogyan sem beszélő nemzettársainknak ugyanilyen feltételek mellett kellene lehetővé tenni a szerb nyelv elsajátítását. Az önkormányzatok biztosítanák az ehhez szükséges színvonalas tanárokat és a helyiségeket.

Miután tudjuk, hogy lényegében a nemzet és a nyelv egyenlő, valószínűnek tartjuk, hogy azok a szerb ajkú polgárok, akik legalább alapszinten megtanulnák a nyelvünket, kisebb ellenszenvvel és agresszivitással viseltetnének a magyarság iránt. Ez több szempontból is kiváló befektetések lenne az önkormányzatok részéről, hiszen egyebek között a közbiztonság javítását is szolgálná.

Az MRM tűrhetetlennek tartja, hogy az olyan intézmények hivatalnokai, mint amilyen a posta, a vasútállomás stb. nem beszélik a magyar nyelvet. Folyamatos és erőteljes nyomást szándékozunk gyakorolni az illetékes állami és a községi szervekre, kötelezzék a magyarok lakta önkormányzatok közvállalataiban dolgozókat a magyar nyelv elsajátítására. Az MRM felhívást intézne községeink minden magyar magánvállalkozójához, hogy fontolják meg, valóban foglalkoztatni akarnak-e olyan személyt, aki legalább alapszinten nem beszéli a magyar nyelvet.

A magyar nyelv hivatalos használatban van szinte minden magyarok lakta vidéken. Ezeknek az önkormányzatoknak tudatában kell lenniük annak, hogy ezzel vállalják azt, hogy a magyarokkal magyar nyelven kell a kapcsolatot tartaniuk. Az államnak a kisebbségekkel a saját nyelvén kell kommunikálnia. Úgy gondoljuk, hogy minden olyan területen, ahol a délvidéki magyar embernek az állammal van kapcsolata, ott az adófizető polgár eldönthesse, hogy hogyan akar kommunikálni, legyen szó az adóbevallásról, számlák befizetéséről, bírósági kereset beadásáról, postai küldemény feladásáról stb. Az erre vonatkozó mintadokumentumokat az MRM kész elkészíteni és bemutatni a nyilvánosság és az érintett szervek számára.

Azokban a községekben és városokban, ahol a magyar nyelv hivatalos használatban van, az útjelzőtáblák, feliratok, településnévtáblák és minden állami vagy önkormányzati felirat kötelezően legyen magyar nyelven is feltüntetve. A magántulajdonú vállalatok, cégek feliratait az önkormányzat ingyenesen többnyelvűsítse.

Az állami és önkormányzati épületeken pedig egész év során, az ország zászlaja mellett, legyen kint a délvidéki magyarság zászlaja is. Az ehhez szükséges törvényi módosítást tegyék meg.

Az összes délvidéki oktatási intézményben legyen kötelező tantárgy a nem magyar osztályok tanulóinak a magyar mint környezetnyelv. A cél megvalósításával a tanítóképző iskoláról kikerülő délvidéki magyar nyelvet oktató tanároknak biztos munkahelye lenne, valamint javulna a gyakorlati többnyelvűség Délvidék területén.

Az MRM irányadónak tekinti az MNT nyelvhasználati stratégiának egyes fejezeteit is.

Megosztás
You are here Irányelvek Nyelvhasználat