MRM

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Közoktatás és felsőoktatás

E-mail Nyomtatás PDF
FacebookTwitterIWIWGoogle bookmark
Közoktatás és felsőoktatás

A délvidéki diákság körében végzett kutatások eredményei arról tanúskodnak, hogy a többség előtt a jövő, mint egy homályos és bizonytalan kép lebeg. Sokan az utolsó pillanatban döntenek a továbbtanulás irányát illetően. Ebből kifolyólag sokan megbánják, megunják vagy csalódnak abban, amit választottak, vagy amit rájuk kényszerítettek. Az MRM szervezetének vállalnia kell a fiatalok átfogóbb felvilágosítását és folyamatos tájékoztatását a továbbtanulási lehetőségekről és a munkaerőpiac alakulásáról. Olyan (szak)képzés kell a fiataloknak, amellyel gyorsan viszonylag biztos anyagi megélhetést jelentő munkához jutnának a befejezett tanulmányok után.

Átfogó alap, közép és felsőoktatási reformokra van szükség. Az iskoláskor előtti intézményekben lenne igény magyar csoportokra (kis, közép, nagy, inklúziós, valamint bölcsödei). Új iskoláskor előtti intézményekre van szükség, mivel a legtöbb szülő szerb vagy kétnyelvű csoportba íratja a gyerekét, mert a magyar csoportban nincs több hely.

Emellett, a szülőkkel való kommunikáció is nagyobb szerepet kell, hogy kapjon, mivel sokan már nem magyar tagozatra íratják gyermekeiket, csupán azért, mert azt hiszik, a szerb nyelv tökéletes elsajátítása csak ilyen módon történhet meg, és gyermekeik így kerülhetnek egyenrangú helyzetbe a munkakeresés, illetve foglalkoztatás terén.

Az MRM gyalázatosnak tartja azt a tényt, hogy a magyar diákok, az általános és középiskolákban egyaránt, olyan tankönyvekből tanulják a szerb nyelvet, amelyeknek semmi közük a reális élethez. Az elvont, archaikus és helyenként szerb nacionalista szövegek tömkelege nem segíti a magyar tanulókat a hétköznapi szerb nyelv elsajátításához. Ennek következtében a későbbiekben sokkal nehezebben tudnak munkát találni és egyáltalán boldogulni az életben.

Az MRM követelni fogja az illetékes állami szervektől, sürgősen változtassák meg az említett tantárgyra vonatkozó tantervet és a tankönyveket. Továbbá, tűrhetetlen, hogy a magyar diákoknak olyan tanár adja elő a szerb nyelvet, aki legalább alapszinten nem beszéli a magyar nyelvet.

A szórványban, ahol nincs magyarul beszélő szaktanár, ott is tehessenek magyar nyelven érettségi vizsgát a diákok, mert jelenleg legfeljebb egy bonyolult procedúra végigjárása esetén tehetik meg.

Azokban a községekben, ahol magyar nyelvű oktatás már nincs, meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a hétvégi magyar anyanyelvápoló és kiegészítő óráknak helye legyen. Itt számítunk az egyházaink és a pedagógus egyesületeink együttműködésére is.

Alakítsák ki az általános iskolai oktatási rendszert a magyarok számára ott, ahol ez még nem valósult meg, és minden önkormányzat alapíthasson általános iskolát. Tegyék lehetővé, hogy a külföldön tanult magyar diákok könnyített úton és kevés anyagi ráfordítással, valamint kevesebb hivatali eljárással honosíttathassák a diplomájukat Szerbiában.

Legyenek olyan akkreditált oktatási központok, ahol a felnőttek átképzésével és továbbképzésével foglalkoznak. Egyebek közöttük, kérjük, hogy legyen megszervezve, főként az aprófalvas vidékeken, a diákok biztonságos buszos szállítása az iskola és az otthon között.

Az oktatási intézmények mellett a más településről érkező magyar diákok elszállásolásáról is gondoskodni kell. Létszámbővítéssel vagy új kollégiumi épületek emelésével kell növelni a szálláshelyek számát ott, ahol azt a nem helyi diákság létszáma megkívánja. Azokat a kollégiumokat, amelyek jelenleg nem részesülnek állami támogatásban, vonják be a támogatási rendszerbe.

Az MRM síkra száll az önálló magyar oktatási rendszer létrehozásáért a bölcsödétől az egyetemig. Részt kíván venni mind az egyetemért folyó kampányban, mind pedig az egyetem szerkezetének kidolgozásában. A délvidéki magyar fiatalság öntudata csak akkor maradhat fenn, ha a bölcsödétől az egyetemig magyar nyelven és magyarok között tanulhat. Nem szabad leragadni a multikulturális egyetem gondolatánál, mert az csak torz helyzetet alakítana ki.

Az önálló egyetem elérésének első lépéseként az Újvidéki Egyetem keretein belül magyar tagozatokat lehet alakítani magyarországi egyetemek együttműködésével, kihasználva a Tempus és más egyetemek közötti pályázatok nyújtotta lehetőségeket.

Fontos célunk, hogy az anyaországi tankönyvbehozatal menete és szerbiai használata egyszerűsödjön, illetve megoldódjon. Az a tapasztalat, hogy a Szerbiában szerkesztett, illetve sok esetben szerb nyelvről lefordított tankönyvek nem megfelelő minőségűek, nem illeszkednek a magyar osztályok valós tanterveibe, és ráadásul egyes szerbről fordított könyvek egyenesen magyar identitástudat-ellenesek. A tan- és szakkönyvek mellett szeretnénk minél több könyvtárba és könyvesboltba sokrétű magyar könyveket juttatni.

Tehát, az MRM-ben úgy véljük, hogy a délvidéki magyar oktatás egyetlen jó megoldása az, ha különálló magyar iskolákat hozunk létre, ahogyan ez működik az erdélyi, kárpátaljai vagy felvidéki régióban is.

Az intézmények felszereltségén és fizikai állapotán javítani kell, a tantermek és sportcsarnokok felújítására külön pénzeszközök szükségesek.

A magyar oktatásban a nemzeti érdekeket érintő tantárgyak programját, vagy azokra vonatkozó programrészeket a Magyar Nemzeti Tanács döntéshozatali joggal határozza meg.

Fogadják el azoknak a külföldi egyetemeknek a listáját, amelyek diplomáit Szerbiában feltételek nélkül elismerik. Síkra szállunk a külföldön tanuló délvidéki magyar fiatalok visszatéréséért, anélkül, hogy a családok, a fiatalok számára ez a döntés anyagi megterhelést és bonyolult eljárási procedúrát jelentene. A mostani formában diplomahonosításból befolyt összegeket az egyetemeknek a magyar nyelvű oktatásra kelljen  fordítaniuk.

Az MRM irányadónak tekinti az MNT oktatási stratégiának egyes fejezeteit is.

Megosztás
You are here Irányelvek Közoktatás és felsőoktatás