MRM

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Terület- és településfejlesztés, infrastuktúra

E-mail Nyomtatás PDF
FacebookTwitterIWIWGoogle bookmark
Terület- és településfejlesztés, infrastuktúra

A Délvidék önkormányzatai között nincs hatékony együttműködés. A decentralizációs irányzatok és a kisebbség által lakott települések jelenlegi fejlettségi szintje megköveteli, hogy komplex területfejlesztési és településfejlesztési terveket dolgozzanak ki az adott térség szakemberei. Az MRM-ben úgy gondoljuk, hogy amíg nincsenek reálisan feltérképezve a régiók erősségei, gyengeségei, esélyei és veszélyei, addig nem is léphetünk tovább egyről a kettőre. A fejlesztések esetében sokan csak gazdasági szakemberekre gondolnak, de tulajdonképpen ez egy sokkal szélesebb társadalmi érintettségű témakör.

Követeljük, hogy a befektetések szempontjából is elhanyagolt magyarok lakta régiókban építsenek autóutakat, a meglévő főutakat újítsák fel és élénkítsék meg a hajdan jól működő vasúthálózatot is. A területfejlesztési projektekbe kapcsolják be a vidéki falvainkat is.

A folyómenti települések ártereinek a szabályozása, valamint a vízvédelmi gátak erősítése is nagyon fontos feladat. Egyebek között, szükség van a szennyezett folyó- ás állóvizeink védelmére és tisztítására is, természeti környezetünk és saját emberi egészségünk érdekében egyaránt.

A területfejlesztési és településfejlesztési tervek készítésekor a délvidéki régió önkormányzatainak ki kell építeniük saját regionális hulladéklerakójukat és hulladék-megsemmisítőjüket, mivel a szerbiai hulladék-gazdálkodás kritikus állapotban van (esztétikai és környezetvédelmi szempontok), valamint a nyugati országokban ma már természetessé vált szelektív hulladékgazdálkodó rendszert is be kell vezetni. A tervek kidolgozása során figyelembe kell venni a lakosság szokásait is, és külön felvilágosító kampányt kell alkalmazni a rendszer bevezetéséhez.

A magyarság által lakott területeken egységesen növelni kell az internetes elérhetőséget, bővíteni kell a vonalas telefonrendszereket, illetve a kábeltelevíziós és mobilszolgáltatások minőségi javítása is szükséges.

A határon át közlekedő és helyközi autóbuszjáratokat és sínbusz járatokat fejleszteni, a magas buszjegyárakat csökkenteni és a járatsűrűséget növelni kell.

Hatalmas szakadék tátong a városok és a környékbeli falvak infrastrukturális és kommunális helyzete között. Megfigyelhető, hogy történelmi városmagok átalakítása és modernizálása zajlik. Állandó vezetékcserék és bővítések, körforgalom, fekvőrendőrök és jelzőlámpák bevezetése zajlik. Az illetékesek egyfolytában nagyobb befektetésekben gondolkodnak, az olcsóbb beruházások pedig, amelyek szintén lendíthetnének a közlekedési körülményeken és az esztétikai szinten, a beruházók anyagi érdekei miatt elmaradnak.

Ha kicsit eltávolodunk a városok központjától, sokkal lesújtóbb a helyzet. A burkolat nélküli utcákon sártengerrel találjuk magunkat szemben, sok helyen nincs vezetékes ivóvíz és hiányzik a szennyvízelvezető csatorna. A megalomániás projektumok miatt jelentős adósságokban úsznak az önkormányzatok. Az utak felújításához szükséges pénz elosztása kaotikusan történik. Az önkormányzatoknak ezen maradéktalanul változtatniuk kell. A prioritások ésszerűbb meghatározására és a legrászorultabb településeket, városrészeket érintő beruházások megvalósításának teljes átláthatóságára van tehát szükség. Így azok a falusi magyar helyi közösségek is telefonhoz, csapvízhez, szennyvízelvezető-hálózathoz és aszfaltozott úthoz juthatnak, amelyek már régóta jogosan követelik azt.

Szükséges a nemzetközi és kishatárforgalmi határátkelőhelyek bővítése Magyarország, Románia és Horvátország irányába is. Mindez a befektetők és turisták számának növekedését, valamint a gazdasági és családi kapcsolatok élénkülését eredményezné.

A meglévő délvidéki-magyarországi testvérvárosi kapcsolatokat intenzívebbé kell tenni, új tartalmakkal kell megtölteni kultúrális, gazdasági és idegenforgalmi vonatkozásban. Törekedni kell arra, hogy minél több település találjon és létesítsen kapcsolatot anyaországi településekkel.

További internetes-számítógépes E-pontok felállítására van szükség minél több magyar település helyi közösségének épületében és irodájában, ami biztosítaná minden polgár számára az ingyenes internet-hozzáférést.

Megosztás
You are here Irányelvek Terület- és településfejlesztés, infrastuktúra