MRM

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Miloš Vučevićnak, Újvidék polgármesterének: Biztosítsák a latin írás egyenrangúságát!

E-mail Nyomtatás PDF
FacebookTwitterIWIWGoogle bookmark

Mi, alulírott magyar pártok és civil szervezetek vezetői rendkívül és kellemetlenül meglepődtünk az Ön, Újvidék polgármesterének a minapi kijelentésén, miszerint „nem hallotta, hogy a magyarok közül valaki is tiltakozott volna a feliratok miatt”. Nevezetesen amiatt, hogy a városi autóbuszok tájékoztató jellegű feliratait a városi hatalom rendeletére csupa cirill betűsekre változtatták a szerb újév óta.

 

Az Ön idézett kijelentésére az után került sor, hogy Vukašinović Éva, a Tartományi Ombudsmannak a kisebbségek jogaival foglalkozó helyettese hivatalosan figyelmeztette a városvezetést, hogy az alkotmány és a város alapszabálya a nemzeti kisebbségi nyelvek és írásmódok használatát is előírja a szerb nyelv és a cirill betűs írásmód mellett. A szerb nemzeti érzelmekre építő újvidéki önkormányzat szerint ez itt Szerbia, ahol a cirill betűs írásmód hivatalos, mindenkinek tudnia kell szerbül, mindenkinek ismernie kell a cirill betűket.

Ezzel az intézkedéssel csorbult a nemzeti kisebbségeknek a szerb alkotmány, a vonatkozó törvények, a város alapszabálya és a Szerbia által aláírt nemzetközi egyezményekben is garantált hivatalos nyelv- és íráshasználata. A hivatalos szervek és közvállatok munkájában a cirill betűs írásmód kizárólagos használata, az utcanevek és a közfeliratok csak cirill betűvel való kiírása egyre jobban kiszorítja a latin betűs írásmódot, amely az itt élő kisebbségek írásmódja (a ruszin nemzeti kisebbség kivételével). Ez is azt igazolja, hogy Újvidéken nem tartják tiszteletben a nemzeti kisebbségek jogait, ami már veszélyezteti a város hagyományosan multikulturális jellegét.

Az Ön, Miloš Vučević és munkatársai nyilatkozatából arra lehet következtetni, hogy a város vezetésének esze ágában se nincsen az ombudsman-helyettes utasításai szerint eljárni. Ez azt jelenti, hogy a polgármester, akinek első rendű feladata a jogszabályok tiszteletben tartása és a polgárok egyenrangúságának biztosítása, a kisebbségi jogok megsértésére buzdít. Önnek, mint jogász képzettségű polgármesternek tudnia kellene, hogy Szerbia Büntető Törvénykönyve külön bűncselekményként határozza meg a polgárok egyenrangúságának (128. szakasz), valamint a nyelv – és íráshasználati jogainak (129. szakasz) megsértését.

A nyilatkozatnak van még egy nagyon rossz üzenete, miszerint a nemzeti kisebbségi jogokat csak tiltakozással lehet megvalósítani, ami a rossz emlékű kilencvenes éveket idézi. Vajon nem a polgármesternek és a hivatalos szerveknek kell a törvényesség betartását és a kisebbségi jogok érvényesülését biztosítaniuk?

Teljes mértékben támogatjuk Vukašinović Éva kisebbségügyi ombudsman-helyettesnek a nyelvi jogok érvényesítésével kapcsolatos állásfoglalását.

Követeljük, Vučević úr, hogy kérjen elnézést a város nemzeti kisebbségi polgáraitól és állítsa helyre a jogrendet.

Felszólítjuk Korhecz Tamást, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét és Deli Andor tartományi jogalkotási, közigazgatási és kisebbségügyi titkárt, tegyenek meg minden törvényes intézkedést a nemzeti kisebbségi jogok megvalósulásért a tartományi székvárosban, beleértve a nyelv- és íráshasználati jogok érvényesítését is.

Felszólítjuk a város magyar nemzetiségű tisztségviselőit, hogy az említett intézkedések megtételéig függesszék fel tevékenységüket a városi szervekben.

Felszólítjuk az illetékes ügyészséget, hogy indítson eljárást a kisebbségi nyelvi jogok megsértői ellen.

Újvidéken, 2013. január 24.

Pártok:
– Ágoston András, Vajdasági Magyar Demokrata Párt, Temerin, elnök
– Csonka Áron, Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, Ada, elnök

– László Bálint, a Magyar Remény Mozgalom, Szabadka, elnök

– Rácz Szabó László, Magyar Polgári Szövetség, Zenta, elnök

Civil szervezetek:

– Árgus – Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület, Újvidék, mgr. Bozóki Antal, elnök

– Nagy Sándor Műemlékvédő és Hagyományápoló Egyesület, Újvidék, Papp Ferenc, elnök

– Újvidéki Diáksegélyező Egyesület, Újvidék, Matuska Márton, elnök 
– Újvidéki Magyar Olvasókör, Újvidék, Matuska Mária, elnök 
– Újvidéki Polgári Daloskör, Újvidék, Papp Ferenc, alelnök
– Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Újvidék, Nagy Margit, elnök

– Vox Humana Emberbaráti Szolgálat, Sípos Piroska elnök, Topolya

Megosztás
You are here Közlemények Miloš Vučevićnak, Újvidék polgármesterének: Biztosítsák a latin írás egyenrangúságát!