MRM

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

MNT pályázati lehetőség civil szervezeteknek

E-mail Nyomtatás PDF
FacebookTwitterIWIWGoogle bookmark

Szerb Köztársaság  – Vajdaság Autonóm Tartomány

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Közigazgatási Hivatal

24000 SZABADKA

Ago Mamužić u. 11/II.

Tel.:/Fax +381 24 524-534

 

Dátum: 2010.09.22.

Iktatási szám: MNT- IX-1358/2010

 

A Magyar Nemzeti Tanács költségvetési eszközeinek a magyar közösség civil  szervezetei pénzbeli támogatására való odaítéléséről szóló határozat 3. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatala

 

PÁLYÁZATOT

 

ír ki

 

 

a Vajdaság Autonóm Tartományban élő  magyar közösség civil szervezetei  számára,amellyel pénzbeli támogatást kíván nyújtani a 2010-es évre.

 

 

A pályázati kiírás három kategóriában történik:

 

1.       Működési támogatás,

2.       Rendezvények szervezésének a támogatása,

3.       Eszközbeszerzés és beruházási befektetések.

 

 

I. AZ ESZKÖZÖK FELOSZTÁSA

 

A pályázaton összesen 12.000, 000,00 dinár kerül kiosztása.

 

Egy szervezet egy kategóriában csak egy pályázatot adhat át, és az össz megpályázott összeg szervezetenként  nem haladhatja meg  az 500.000,00 dinárt. A pályázók már lezajolott programok utófinanszírozására is pályázhatnak.

 

 

 

II. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

A pályázat benyújtásának határideje 2010. október 31.

 

 • A pályázatra kizárólag bejegyzett jogi személyek –vajdasági székhelyű, a  magyar közösség civil szervezetei és egyesületei jelentkezhetnek, melyeknek tevékenysége a nemzeti és kulturális identitás megőrzésén, ápolásán és fejlesztésén alapszik.

 

A pályázatra nem jelentkezhetnek közvetlen és közvetett költségvetést igénybe vevő szervezetek.

 

 • A késve érkezett, hiányos vagy szabálytalanul kitöltött, nem a felhatalmazott személy által aláírt valamint a pályázat tárgyától eltérő kérelmeket nem vitatjuk meg.
 • A Magyar Nemzeti Tanács illetve illetékes bizottsága fenntartja azon  jogát, hogy a jelentkezőktől szükség szerint kiegészítő dokumentumokat és információt kérjen, vagy helyszíni ellenőrzást tartson illetve az eszközök odaítéléséhez pótfeltételek teljesítését kérje.

 

 • Az MNT döntését nem köteles megindokolni.
 • Az MNT által szabad mérlegelés alapján meghozott döntései ellen jogorvoslatnak nincs helye.
 • A jelentkezési űrlapot és a mellékelt dokumentumokat nem küldjük vissza.

 

III. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

 

 • Pályázatot kizárólag az MNT pályázati űrlapján lehet átadni, két példányban, a nyilatkozat hitelesített és a felhatalmazott személy által aláírt két példányával együtt. A teljes pályázati dokumentáció az útmutatóval és szabályokkal 2010. szeptember 27-e, hétfőtől vehető át a Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatalában, vagy letölthető a www.mnt.org.rs honlapról.

 

 • A pályázat kötelező mellékletei a következők:

 

1)       a szervezet bejegyezését igazoló hivatalos dokumentum,

2)       a szervezet  adóazonosító számáról szóló bizonylat,

3)       igazolás arról, hogy a szervezet bankszámlával rendelkezik,

 

 • A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.

 

 • A pályázatokat személyesen a Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatalában lehet átadni, vagy  postázni lehet a következő címre:

 

Magyar Nemzeti Tanács

24000 Szabadka/Subotica

Ago Mamužić u. 11/II.

PÁLYÁZAT

A pályázat eredményeit az MNT hivatalos honlapján jelentetjük meg.

 

 

 

Dr. Korhecz Tamás

 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke

 

 

PÁLYÁZATI  ÚTMUTATÓ ÉS SZABÁLYOK               K1 melléklet

 

 

 

I. JOGI ALAP

I. JOGI ALAP

 

 

A Vajdaság Autonóm Tartomány területén élő magyar közösség civil szervezetei számára eszközök odaítélésére vonatkozó pályázatot  az MNT a 21/2010 számú  határozata, alapján hozza meg, amely a  Tanács 2010-es évi pótköltségvetéséről szól.

 

A pályázaton odaítélendő eszközöket a Magyar Nemzeti Tanács költségvetése biztosítja.

 

II. PÁLYÁZATI

FELTÉTELEK

 

II. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

1. Pályázhatnak:

 

 

A fenti pályázat szerinti költségvetési eszközök odaítélésére azok az egyesületek, szervezetek és egyéb  jogi személyiséggel rendelkező csoportosulások  (a továbbiakban: szervezetek) jogosulnak, amelyek eleget tesznek az alábbi általános és külön feltételeknek:

 

 • Általános feltételek:

 

 • székhelyük Vajdaság Autonóm Tartomány területén van;
 • a bejegyzésük az arra illetékes szervnél megtörtént,
 • bankszámlával rendelkeznek.

 

 • Külön feltétel:

 

 • a szervezetek és tevékenységük a nemzeti és kulturális identitás megőrzésén, ápolásán és fejlesztésén alapul

 

Jelen pályázat nem támogat:

 

-          természetes személyeket

-          a Szerb Köztársaság és/vagy Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésében közvetlen vagy közvetett szereplő szervezeteket és intézményeket,

-          gazdasági szubjektumokat,

-          a határozattal összhangban más olyan szubjektumokat, amelyek a fent megjelölt, általános és külön feltételeknek nem tesznek elget.

 

 

2. Az eszközök odaítélésének kritériumai

 

Az eszközöket az alábbiak társfinanszírozására ítéljük oda:

1.       Működési támogatás,

2.       Rendezvények szervezésének a támogatása,

3.       Eszközbeszerzés és beruházási befektetések.

 

Különös tekintettel:

 • a kultúra, tudomány és művészet fejlesztése feltételeinek megteremtésére;

 

 • a népi alkotótevékenység ápolására és ösztönzésére;
 • a kiemelt jelentőségű kulturális javak bemutatására;
 • a nyelv, népszokások és régi mesterségek megőrzésére és ápolására;
 • a  néphagyomány  védelmére és bemutatására;
 • az irodalmi, drámai, színpadi, zenei és képzőművészeti alkotótevékenységre, megemlékezésekre, fesztiválokra, jubileumi ünnepségekre, művésztelepekre, táborokra;

 

 

 • az amatőr tevékenység ápolására és előmozdítására, együttesek vendégszereplésére;
 • tudományos kutatásokra;
 • az anyaországokkal való együttműködésre és a nemzetközi együttműködés egyéb formáira és
 • a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítésére irányuló egyéb programokra és projektekre.

 

A támogatások  arányának  meghatározásakor  az alábbi feltételeket vesszük figyelembe:

 

 • a működés, program, eszközbeszerzés vagy beruházás összköltsége;

 

 • a rendezvény vagy projekt területi jellege és jelentősége (nemzetközi, regionális, kistérségi, helyi stb.);
 • a rendezvény időtartama;
 • a részvevők száma;
 • a rendezvény látogatottsága;
 • a szervezet tagságának a nagysága,
 • a rendezvény folyamatossága és rendszeres megtartása;
 • a médiában való jelenlét mennyisége (tv- és rádióközvetítés vagy felvétel, sajtótudósítás é vagy a program más módon történő bemutatása);
 • kísérő- és utótevékenységek (a győztesek, résztvevők  külön fellépése és bemutatkozása, gálaestek, gyűjtemény, katalógus és egyéb publikációk stb. megjelentetése);

 

 • a pályázó által szervezett más tevékenységek, rendezvények és előadások,
 • a rendezvény  más,  hazai és külföldi szervek, szervezetek, alapítványok, támogatók vagy adományozók általi finanszírozása.

 

3. A pályázat benyújtásának szabályai

 

 • A pályázatra kizárólag írásban,  az MNT pályázati formanyomtatványán lehet jelentkezni, amelyet két példányban kell benyújtani, a nyilatkozat két hitelesített és a felhatalmazott személy által aláírt példányával együtt.

 

 • A pályázatokat magyar nyelven lehet benyújtani.

 

 • A jelentkezéseket személyesen Magyar Nemzeti Tanácsban Közigazgatási Hivatalábaan lehet átadni, vagy postán az alábbi címre kell eljuttatni:

 

Magyar Nemzeti Tanács

24000 Szabadka/Subotica

Ago Mamužić u. 11/II.

PÁLYÁZAT

 

 • A faxon vagy villámpostán (e-mail), illetve a pályázati felhívásban megjelölttől eltérő módon küldött pályázatokat  nem vesszük figyelembe.

 

A pályázati kötelező mellékleteként  be kell nyújtani az alábbi dokumentumokat is:

 

1)       a szervezet bejegyezését igazoló hivatalos dokumentum,

2)       a szervezet  adóazonosító számáról szóló bizonylat,

3)       igazolás arról, hogy a szervezet bankszámlával rendelkezik,

 

 

Nem vitatjuk meg azokat a pályázatokat, amelyek:

 

 

 • késve érkeznek
 • nem az MNT pályázati formanyomtatványán nyújtották be;
 • a felhatalmazott személy nem írta alá;
 • nem hitelesítették a szervezet pecsétjével;
 • hiányosak, rendetlenek, olvashatatlanok, ceruzával töltötték ki;

 

 

 • olyan szubjektum nyújtotta be, akinek a fenti leírt feltételek valamelyikének nem felel meg, így  nincs joga pályázni.

 

Azoknak a szervezeteknek a pályázatát sem vitatjuk meg, amelyek az MNT és a Szekeres László Alapítvány korábbi pályázatain nekik odaítélt eszközök felhasználásáról nem nyújtottak be program vagy pénzügyi jelentést.

 

III.ELJÁRÁS

III. AZ ELJÁRÁS

 

A pályázati jelentkezési határide  2010. október 31.

 

A pályázatot a tömegtájékoztatási eszközökben és az  MNT alábbi hivatalos honlapján, a  www.mnt.org.rs  címen tesszük közzé.

 

A pályázati jelentkezés határideje után az idejében érkezett és az egységes formanyomtatványon benyújtott , hiánytalan pályázatokat az MNT továbbítja a bizottságokhoz.

 

A bizottságok a pályázati jelentkezések kézhezvételétől számított 5 napon belül kötelesek a Közigazgatási Hivatalnak az eszközök odaítélésére vonatkozó javaslatot megküldeni.

 

Azokat a pályázatokat, amelyekről a bizottságok nem hoztak döntést  az előírt határidőben, azt a  Közigazgatási Hivatal vitatja meg.

 

Az MNT elnöke mérlegeli a bizottságok, illetve a Közigazgatási Hivatalnak az eszközök odaítélésére vonatkozó javaslatait, és határozattal dönt az eszközöknek a végső felhasználók részére való odaítéléséről. Ez a határozat végleges, ellene jogorvoslattal nem lehet élni.

 

Az eszközök odaítélése a végső felhasználók részére az eszközök odaítélési tervével, a pályázati kritériumok és a bizottságok, illetve a Közigazgatási Hivatal javaslatai alapján történik.

 

Az eszközök odaítélésének tervét az MNT elnöke hozza meg.

 

A pályázati eredményeket  az MNT hivatalos honlapján, a www.mnt.org.rs címen  tesszük közzé.

 

 

IV. A PÁLYÁZATI JELENTKEZÉSI FORMANYOMTATVÁNY

A pályázati formanyomtatvány a pályázat szerves része, amelynek alakját és tartalmát a Magyar Nemzeti Tanács állapítja meg.

A pályázati formanyomtatvány az alábbi részekből áll:

 

-          a pályázó adatai,

 

-          a pályázat tárgyára vonatkozó rövid leírás maximum 2 oldalas A4-es formátumú papíron (a projektum célja, várt eredmények, ütemterv, célcsoport),

 

-          a rendezvény, működés vagy eszközbeszerzés részletes pénzügyi terve költségekre bontva, az esetleges kötelezettségek határidejével és az ugyanerre a célra egyéb forrásokból várt eszközök,

 

-          a pályázó aláírt nyilatkozata.

 

 

IV Megjegyzések:

A p. PÁLYÁZATI JELENTKEZÉSI FORMANYOMTATVÁNY

P1 - kitöltésekor a pályázat tárgyára vonatkozó kategóriát kell aláhúzni, megjelölni

P2 - a pályázó szervezetre vonatkozó adatokat kell beírni,

 

P3 - a konkrét pályázati adatokat kell beírni,  atartalom és a költségek rövid leírásával.  Ha a fenti adatoknak szánt mez ő nem elegendő, akkor egy A4-es formátumú külön lapra kell a további adatokat írni, ami a pályázati jelentkezés szerves része lesz.

P4 - az előre aláírt nyilatkozattal a szervezet, illetve a szervezet felelős személye vállalja a formanyomtatványban rögzített kötelezettségeket.

 

 

 

A P4 3. és 4. pontja kötelezi a szervezet felelős személyét, hogy a pályázaton odaítélt eszközöket RENDELTETÉSSZERŰEN használja fel, és erről a Magyar Nemzeti Tanácsnak benyújtsa a megfelelő pénzügyi dokumentációt, illetve az odaítélt eszközöknek a rendeltetésüktől eltérő felhasználása, illetve a felhasználásukra vonatkozó teljes jelentés a folyó év december 31-éig való benyújtásának elmulasztása esetén, az odaítélt eszközöket teljes egészében visszafizesse a Magyar Nemzeti Tanácsnak.

 

V. PÉNZÜGYI JELENTÉS

V. PÉNZÜGYI JELENTÉS

 

 

A pénzügyi jelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 

-          a rendeltetésszerűen kifizetett költségek rövid  összefoglaló leírását a felhatalmazott személy pecsétjével és aláírásával hitelesítve,

 

-          a keletkezett számlák egyenkénti  fénymásolatát, a felhatalmazott személy pecsétjével és aláírásával hitelesítve, valamint a kifizetést igazoló bankszámlakivonatot ,

-          a számlavezető bank bankszámlakivonatának  fénymásolatát, amely az MNT részéről történt eszközbefizetést igazolja.

 

 

VI. ELÉRHETŐSÉGEK

 

 

Magyar Nemzeti Tanács

24000 Szabadka/Subotica

Ago Mamužić u. 11/II.

Теl/Fax: +381 24 524 534

Honlap: www.mnt.org.rs

 

 

 

A pályázati jelentkezések átvételével megbízott személy a Közigazgatási Hivatal részéről:

 

Kolozsi Andrea

 

Теl/Fax: 024/ 524-534

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

 

Dr. Korhecz Tamás s.k.,

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke

 

Pályázati űrlap: http://www.mnt.org.rs/download/palyazati_urlap_MNT_2010.zip

Megosztás
You are here Pályázatok MNT pályázati lehetőség civil szervezeteknek