MRM

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Pismo manjinskih partija Cvetkoviću

E-mail Nyomtatás PDF
FacebookTwitterIWIWGoogle bookmark

Mirko Cvetković, predsednik

Vlada Republike Srbije, Beograd

Poštovani g. Predseniče!

Potpisani predsednici manjinskih stranaka predlažemo da Vlada Republike Srbije razmotri mogućnost izmene i dopune važećeg Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Smatramo, da ovaj Zakon, koji je donet 31. septembra 2009 g. u mnogim segmentima nije ispunio očekivanja.

Na to ukazuje i izjava Milana Markovića, ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu na sednici Odbora za međunacionalne odnose Narodne Skupštine, da je "Zakon o nacionalnim zajednicama loš i da na duži rok taj dokument neće dati rezultate, dok bi za promenu bio potreban široki konsenzus". (Novosadski Dnevnik od 1. septembra 2011g.)

Smatramo, da bi se za izmene i dopune Zakona mogao uspostaviti široki konsenzus, bar kad se radi o nacionalnim manjinama, stoga predlažemo da se na osnovu sada već bogatih iskustava, otvori politička debata o mogućim pravcima prilagođavanja ovog dokumenta realnim potrebama društva u celini.

Saglasno ovim razmišljanjima ističemo sledeće pravce poboljšanja teksta Zakona:

1. Još u fazi rasprave o nacrtu Zakona, krajem 2008 g. istakli smo potrebu da Nacionalni saveti budu organski deo predstavničkog sistema. Cilj ovog zahteva je potekao od zalaganja da nacionalni saveti, kao što je to slučaj sa drugim predstavničkim telima, budu predstavnička tela koja će na legitiman način otkriti, formulisati i zastupati osnovne interese određene nacionalne manjine, vezanih za očuvanje nacionalnog identiteta. Pre svega se radi o interesima u oblasti obrazovanja, informisanja i kulture, pa i na planu ravnopravne upotrebe jezika manjina u javnoj komunikaciji.

2. U cilju izbora legitimnih nacionalnih saveta, neophodna je izrada manjinskih biračkih spiskova u obliku izvoda iz opšteg biračkog spiska. Manjinski birački spisak treba da ima svojstvo javne isprave. Autentični izvod iz opšteg biračkog spiska treba da potekne od nadležnog državnog organa, koji će uz regulisano učešće predstavnika određene nacionalne manjine, na sebe uzeti i obavezu redovnog ažuriranja ovih dokumenata. Birački spisak određene nacionalne manjine po nama ima dvojaku funkciju. Predstavlja osnovu za izbor ne samo članova nacionalnog saveta određene nacionalne manjine, već i za izbor predstavnika te manjine prilikom izbora za dodeljivanje garantovanih poslaničkih mesta u skupštini Republike Srbije i AP Vojvodine.

3. Imajući u vidu da nacionalni saveti treba da budu organski deo opšteg predstavničkog sistema, treba odrediti shodnu primenu opštih propisa u postupku kandidovanja.  U tom smislu prilikom izbora članova nacionalnih saveta isticanje kandidata može da bude ovlašćenje samo stranaka sa nacionalnim predznakom, kao i (pod određenim uslovima) grupa građana.

Saglasno ovom rešenju, udruženja i druge civilne organizacije ne mogu učestvovati u postupku kandidovanja.

U cilju otklanjanja mogućeg sukoba interesa na izborima za članove nacionalnih saveta ne učestvuju oni koji su na funkcijama u izvršnoj vlasti ili su od strane izvršne vlasti postavljeni na rukovodeće funkcije.

U izboru članova nacionalnih saveta mogu učestvovati samo birači koji se nalaze na posebnom biračkom spisku manjinske zajednice.

4. Treba otkloniti neustavno stanje u vezi srazmerne zastupljenosti nacionalnih manjina u predstavničkim telima Republike Srbije i AP Vojvodine. Kao polazna osnova za određivanje proporcija zastupljenosti određene manjine u predstavničkim telima poslužio bi popis stanovništva iz oktobra 2011 g. Institucija garantovanih poslaničkih mesta u mnogim zemljama predstavlja uspešno sredstvo za uključenje predstavnika manjinskih zajednica u zakonodavnu delatnost države.

5. Imajući u vidu opšti materijalni položaj stranaka sa nacionalnim predznakom, menjanjem odgovarajućeg zakona, treba stvoriti uslove da ove stranke mogu učestvovati na opštim parlamentarnim izborima, da bi birači sa spiska manjinskih birača mogli izabrati svoje predstavnike u skupštinama Republike i Pokrajine.

6. Način određivanja nadležnosti nacionalnih saveta, kako to stoji u važećem Zakonu, nije ispunio očekivanja. Stoga je neophodno, da pored onih (u principu malobrojnih) ovlašćenja koja su podržana pravom odlučivanja i institucijom veta, za naciononalne savete treba utvrditi i jednu opštu nadležnost. Da na osnovu svoje nacionalne legitimacije pokreću i druga pitanja u vezi očuvanja nacionalnog identiteta i da na osnovu obraćanja nadležnom državnom organu imaju pravo na odgovor, u roku od 60 dana.

7. S obzirom na uočene manjkavosti član 114. Zakona u pogledu kriterijuma i načina sticanja sredstava za rad nacionalnih saveta treba konkretizovati.

 

S poštovanjem:

Novi Sad, 8. novembra 2011 g.

Ágoston András

predsednik

Demokratska stranka vojvođanskih Mađara

Temerin

Đorđe Čović

predsednik

Demokratska zajednica Hrvata

Subotica

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Csonka Áron

predsednik

Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara

Bečej

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Rácz Szabó László

predsednik

Građanski savez Mađara

Senta

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

László Bálint

predsednik

Pokret mađarske nade

Subotica

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Jan Paul

predsednik

Slovačka stranka

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Dostavljeno:

 

Kabinet predsednika Vlade i ministra finansija Mirka Cvetkovića

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Agencija TANJUG

Unutrašnjopolitička redakcija

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Agencija BETA

Megosztás
You are here Srpski sadržaj Pismo manjinskih partija Cvetkoviću