MRM

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Uvesti princip reciprociteta u Srbiji - Stav vojvođanskih mađarskih stranaka o teritorijalnoj autonomiji

E-mail Nyomtatás PDF
FacebookTwitterIWIWGoogle bookmark

1. Mađari su starosedelački narod Vojvodine i zbog toga im u potpunosti pripadaju sva kolektivna prava kao i bilo kom drugom narodu u Srbiji. Napori u cilju opstanka vojvođanskih Mađara tu i tamo daju rezultate, ali je očigledno da sve to nije dovoljno. U vreme odvajanja Vojvodine, u ovom kraju živelo je pola miliona Mađara, a do danas njihov broj je prepolovljen.

2. Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine već 11 godina funkcioniše u Srbiji. I pored postojanja Nacionalnog saveta, koji je otelotvorenje jednog oblika personalne, odnosno kulturne autonomije, ukupan broj vojvođanskih Mađara za deset godina smanjen je za preko 40 hiljada lica. Zakon o nacionalnim savetima prvenstveno može doprineti opstanku mađarskih zajednica koje su raštrkane na području pokrajine.

3. U pravni sistem Srbije uskoro će biti ugrađen pojam teritorijalne autonomije. Briselskim sporazumom sklopljenim između vlada u Beogradu i Prištini, predviđeno je uspostavljanje Zajednice srpskih većinskih opština na Severnom Kosovu. Zajednica će imati pun nadzor u oblastima ekonomskog razvoja, obrazovanja, zdravstva, urbanog i ruralnog planiranja.  Osim toga, na poseban način biće regulisano i funkcionisanje organa pravosuđa i policije.

4. Vojvođanskim Mađarima pruža se nova istorijska šansa. Pre priključenja Evropskoj uniji trebalo bi rešiti pitanje Mađara u Srbiji jer će za tako nešto nakon eventualnog priključenja mogućnosti biti znatno manje, ako ih uopšte i bude bilo.

5. Polazeći od prava na samoopredeljenje naroda, molimo da se uspostavi teritorijalna autonomia u regiji sa većinskim mađarskim stanovništvom, bez narušavanja teritorijalne celovitosti Srbije. Cilj autonomije je očuvati mađarsko stanovništvo pripojeno Srbiji, zaustaviti pad broja mađarskih stanovnika i samim tim stvoriti uslove da budu potpuno ravnopravni državljani Srbije.

6. Uz odobrenje Ministarstva spoljnih poslova Mađarske, stranke nekadašnjeg predizbornog saveza Mađarska Koalicija usvojile su program koji se odnosi na formiranje Mađarske autonomne regije, donet još 2008. godine. Među tim strankama bio je i Savez vojvođanskih Mađara, koji i dan-danas ima svoje poslanike u srpskom parlamentu. Nažalost, pomenuta stranka nije preduzela korake u cilju ostvarivanja tog programa.

7. U svetlu briselskog sporazuma i mađarska zajednica u Srbiji zaslužuje autonomiju sličnog nivoa poput one koja se želi obezbediti srpskoj nacionalnoj zajednici na Kosovu. Želimo skrenuti pažnju srpskoj vladi na potrebu ukidanja dvostrukih aršina i vođenja otvorenog dijaloga o ovom pitanju.

8. Molimo mađarsku vladu za odlučnu podršku - ako bude potrebno, i u vidu veta na članstvo Srbije u EU -, a u cilju garantovanja samoopredeljenja Mađara u Srbiji, odnosno formiranja njihove teritorijalne autonomije. Istovremeno molimo da se pažljivo prati proces preispitivanja ustavnosti Zakona o nacionalnim savetima jer je prisutna bojazan da će ionako nedovoljne nadležnosti nacionalnih saveta biti dalje redukovane.

9. Dole potpisane stranke smatraju da bi, uz učešće mađarske vlade i vojvođanskih mađarskih stranaka i organizacija, trebalo pristupiti detaljnijoj izradi nacrta Mađarske autonomne regije, a takođe inicirati i susret sa čelnicima srpske države. Paralelno sa time, potrebno je i sveobuhvatno informisanje stanovništva o pojmu teritorijalne autonomije, kao i sprovođenje aktivnosti na popularisanju teritorijalne autonomije.

Pokret mađarske nade – Balint Laslo, predsednik

Građanski savez Mađara – Laslo Rac Sabo, predsednik

Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara  – Aron Čonka, predsednik


Megosztás
You are here Srpski sadržaj Uvesti princip reciprociteta u Srbiji - Stav vojvođanskih mađarskih stranaka o teritorijalnoj autonomiji