MRM

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Садржај на српском језику

Основни документи:

Програм Статут Заступник Одлуке


Саопштења:

Преводе је обезбедио Зоран Шећеров.

A fordításokat Setyerov Zorán biztosította.

Pismo Borisu Tadiću, predsedniku

E-mail Nyomtatás PDF
FacebookTwitterIWIWGoogle bookmark

Boris Tadić, Predsednik

Poštovani g.dine Predsedniče!

Dole potpisani  predsednici  manjinskih stranaka Vam se obraćamo sa željom da Vama kao predsedniku Republike Srbije, ali i kao predsedniku  stranke koja čini većinu u parlamentu Republike Srbije, te Vladi Republike Srbije, ukažemo na  potrebu pokretanja opšteg dijaloga za izmene i dopune Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina jer smatramo, da ovaj Zakon, koji je donet 31. septembra 2009 g. u mnogim segmentima nije ispunio očekivanja.

Na to ukazuje i izjava Milana Markovića, ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu na sednici Odbora za međunacionalne odnose Narodne Skupštine, da je "Zakon o nacionalnim zajednicama loš i da na duži rok taj dokument neće dati rezultate, dok bi za promenu bio potreban široki konsenzus". (Novosadski Dnevnik od 1. septembra 2011g.)

Módosítás dátuma: 2011. december 25. vasárnap, 12:35 Bővebben...

Mađari, Hrvati, Slovaci, Makedonci, Bošnjaci i Romi potpisali S P O R A Z U M o zajedničkom djelovanju i afirmaciji položaja nacionalnih partija u Srbiji

E-mail Nyomtatás PDF
FacebookTwitterIWIWGoogle bookmark

U protekle dvije decenije interesi pripadnika nacionalnih zajednica u Srbiji su na neadekvatan način zastupani od strane vladajućih stranaka i njihovih "koalicionih partnera pripadnika nacionalnih" prilepak-stranaka, što je dovelo do smanjenja i iseljavanja pripadnika nacionalnih zajednica.

U pomenutom periodu je potpuno zapostavljen ekonomski razvoj sredina u kojima nacionalne zajednice čine znatnu cjelinu, što je prouzrkovalo ogromnu nezaposlenost u ovim područjima, daleko veću nego u sredinama u kojima žive pripadnici većinskog naroda, a posledica i rezultat je bilo smanjenje brojnisti pripadnika nacionalnih zajednica. Također, u mnogim oblastima, bez suglasnoti nacionalnih zajednica, izvršena je i promjena etničke strukture stanovništva, na štetu pripadnika nacionalnih zajednica, pogotovo u Vojvodini, gdje je vekovima održavana ravnomjerna zastupljenost svih etnikuma. U navedenom periodu, bilježi se i ogroman broj slučajeva gdje je vršena diskriminacija prema pripadnicima nacionalnih zajednica, a što je i Savjet ministra EU potvrdio u svom izvještaju.

Módosítás dátuma: 2011. december 25. vasárnap, 12:37 Bővebben...

Stav Pokreta mađarske nade (PMN) o saradnji sa nemađarskim manjinskim političkim strankama u Srbiji

E-mail Nyomtatás PDF
FacebookTwitterIWIWGoogle bookmark

Pokret mađarske nade (PMN) je manjinska politička stranka registrovana u Srbiji, koja je osnovana sa ciljem da zastupa interese mađarske nacionalne zajednice u Srbiji, da štiti i proširuje njena prava i da je sa aspekta jezika, kulture, društvenih i ekonomskih faktora povezuje sa zemljom maticom kao i sa Mađarima u Karpatskom basenu i širom sveta, nudeći perspektivu i rešenja Mađarima u Srbiji kojima bi se mogli preokrenuti negativni politički, demografski, ekonomski i drugi procesi.

Polazeći od navedenog, Savet PMN je na svojoj sednici održanoj 11. decembra 2011. godine zauzeo sledeći stav o saradnji sa nemađarskim manjinskim strankama u Srbiji:

Bővebben...

Nacrt platforme o saradnji

E-mail Nyomtatás PDF
FacebookTwitterIWIWGoogle bookmark

U petak, 1.12.2011. u Subotici, temeljem inicijative i u organizaciji Demokratske zajednice Hrvata, održan je prvi zvanični sastanak predstavnika političkih partija nacionalnih manjina na kojem je konsenzusom usvojen: “NACRT PLATFORME O SURADNJI” i najavljeno organizovano i aktivno učešća predstavnika nacionalnih manjina u budućnosti na političkoj sceni Republike Srbije.

Skupu je prisustvovalo 8 političkih partija, uz suglasnost i opravdanu odsutnih 4 predsjednika manjinskih partija, zbog ranije preuzetih, a neodložnih obveza odsutnih predsjednika.

Bővebben...

Ustavna inicijativa za pokretanje ocene ustavnosti i zakonitosti odredbi člana 43., st.1. Zakona o izboru narodnih poslanika

E-mail Nyomtatás PDF
FacebookTwitterIWIWGoogle bookmark

REPUBLIKA SRBIJA, USTAVI SUD, B E O G R A D, ul.Nemanjina br.26

PREDMET: Ustavna inicijativa za pokretanje ocene ustavnosti i zakonitosti odredbi člana 43., st.1. Zakona o izboru narodnih poslanika /"Sl.glasnik Republike Srbije", br.35/00, 69/02, 57/03, 18/04, 85/05 i 101/05/

ODREDBE ZAKONA KOJE SE OSPORAVAJU

Ovom inicijativom se osporavaju odredbe člana 43.,st.1. Zakona o izboru narodnih poslanika,koje glase:

"Izborna lista je utvrđena kada je svojim potpisima podrži najmanje 10.000 birača."

Bővebben...

8. oldal / 18

You are here Srpski sadržaj